Inovatívne obstarávanie
na dosah

Prinášame spoľahlivé riešenia, ktoré Vás sprevádzajú procesmi obstarávania
a pomáhajú sa Vám lepšie rozhodovať

O nás

innovis, s.r.o. je konzultantsko-softvérová spoločnosť prenášajúca nadobudnutú mnohoročnú vedeckú excelentnosť do rozličných produktov a služieb s cieľom podporiť riadenie vnútorných procesov súkromných a verejných organizácií. Našou doménou je predovšetkým verejné obstarávanie, firemný nákup, dodávateľské reťazce, elektronické trhoviská, štandardizácia, elektronizácia výmeny obchodných dokumentov, analytické a rozhodovacie podporné nástroje. Náš tím tvoria motivovaní a skúsení odborníci z oblastí ako sú verejné obstarávanie, projektový manažment, softvérový vývoj či optimalizácia vnútropodnikových procesov. Pri svojej činnosti spolupracujeme aj s viacerými externými spoločnosťami či už zo Slovenska alebo zahraničia s cieľom poskytnúť našim klientom jedinečné riešenia.

Naše produkty

ERANET

ERANET je webová aplikácia na riadenie procesov verejného obstarávania a firemného nákupu určená pre všetky verejné a súkromné inštitúcie, ktoré majú v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (č. 343/2015 Z.z.) povinnosť riadiť sa týmto zákonom a nim určenými postupmi, či internými smernicami. ERANET je podporný nástroj, ktorý pokrýva celý proces verejného obstarávania a firemného nákupu od plánovania a prípravnej fázy cez realizáciu konkrétnych súťaží až po zazmluvnenie. Hlavným účelom tohto produktu je zjednodušenie procesu obstarávania, zníženie rizika vzniku administratívnych chýb v kontexte sledovania zákonných termínov, ako aj zvýšenie efektívnosti a transparentnosti obstarávania. Toto riešenie je navyše možné napojiť na ďalšie aplikácie (interné aj externé) za účelom ďalšieho zefektívnenia interných procesov, napr. napojením sa na rôzne elektronické reverzné aukčné systémy, účtovné softvéry, softvéry na riadenie skladového hospodárstva, a pod.

Viac informácií nájdete na stránke: www.eranet.sk

ERANET Public screen

Projekty

Názov projektu: Vývoj informačného systému na podporu znalostného manažmentu v oblasti firemného nákupu a integrácia systému s infraštruktúrou jednotného digitálneho trhu EÚ.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti innovis, s.r.o. uvedením nového inovatívneho produktu na trh, ktorým je informačný systém na podporu znalostného manažmentu v oblasti firemného nákupu.

Výška NFP: 132 405,73 EUR

Verejné obstarávania:

„Rozšírenie produktovej rady o informačný systém na podporu riadenia vnútropodnikových procesov a súvisiaca integrácia“
Dátum zverejnenia: 20.11.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 29.11.2019 do 14:00
Výzva na predkladanie ponúk
Vysvetlenie podkladov

Logo ERDF
Logo OPVaI

Verejné obstarávanie

Pre mnohé verejné inštitúcie je neefektívne budovať veľké nákupné tímy, ktoré by disponovali aktuálnymi znalosťami v oblasti verejného obstarávania, najmä v dobe neustálych legislatívnych zmien. Tieto inštitúcie však pri obstarávaní tovarov a služieb výnimočne narazia na obstarávanie, ktoré je z objektívnych príčin nad ich sily a ktoré môže vyústiť do mnohých problémov týkajúcich sa celého procesu verejného obstarávania v kontexte zákona o verejnom obstarávaní. Navyše, takto vysúťažené tovary a služby nemusia zodpovedať skutočným potrebám týchto verejných inštitúcií.

Náš skúsený tím ponúka svoje znalosti a schopnosti s cieľom pomôcť verejným inštitúciám v tejto ich neľahkej situácii. Za účelom efektívneho obstarávania poskytujeme naše služby na dvoch úrovniach. V rámci prvej úrovne poskytujeme analýzu potrieb v zmysle optimálneho špecifikovania parametrov tovarov a služieb, ktoré je potrebné obstarať. Druhá úroveň služieb je spojená s celkovým priebehom verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Analýza dát

V dnešnej dobe sa informačné technológie stali súčasťou nášho každodenného života. Tento trend má za následok dostupnosť veľkého množstva dát vygenerovaných informačnými systémami. Tieto dáta, pokiaľ sú správne spracované, môžu poskytnúť veľmi užitočný náhľad do organizácie, jej procesov prostredníctvom identifikácie vzorov za využitia štatistických a dataminingových techník.

Naša spoločnosť má rozsiahle skúsenosti a znalosti v oblasti analýzy dát a v návrhu a vývoji analytických nástrojov pre efektívny monitoring a podporu procesov rozhodovania sa na rôznych úrovniach organizačného riadenia. Hlavnou oblasťou našej expertízy je zefektívnenie procesov rozhodovania sa v riadení vzťahov s dodávateľmi (Supply Chain Management) a zákazníkmi (Customer Relations Management) bez ohľadu na typ a oblasť pôsobenia súkromnej či verejnej organizácie.

Náš tím

Mojmír Prídavok


Mojmír je konateľom spoločnosti zodpovedným za strategické plánovanie a riadenie v kontexte napĺňania cieľov a vízií spoločnosti.

František Janke


Fero je konateľ spoločnosti zodpovedný za riadenie každodenných aktivít. Jeho úlohou je transformovať strategické plány do operatívnych úloh vykonávaných členmi tímu.

Miroslava Packová


Mirka má rozsiahle znalosti procesov verejného obstarávania a v našom tíme zabezpečuje individuálnu zákaznícku
podporu.

Martin
Dujčák


Maťo je expertom v doméne obstarávania a projektovým manažérom zodpovedným za bezproblémový a úspešný priebeh aktivít.

Peter
Janke


Peter je projektovým manažérom s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia a implementácie informačných systémov.

Valentín
Seregély


Tino riadi naše technické oddelenie. On a jeho tím vyvíjajú a zabezpečujú bezchybný chod našich aplikácií.

KONTAKT

 • Dodatočné informácie

  Ak máte otázky týkajúce sa našich produktov alebo služieb, neváhajte nás kontaktovať. Ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase.

 • Sídlo

  innovis, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, Slovenská republika

 • Napíšte nám

  info@innovis.sk

 • Zavolajte nám

  +421 948 877 665

 • Obchodné údaje

  • IČO: 47894458
  • DIČ: 2024139656
  • IČ DPH: SK2024139656
  • IBAN č. ú.: SK46 7500 0000 0040 2051 2351‏